JUNTA DIRECTIVA

  • President: Antonio Gomez
  • Àrea Futbol Base: Santi Angulo
  • Àrea Financera Albert Serra
  • Coordinador Esportiu: Toni Miron i Rafa Garro
  • Àrea Montatge & Events: Xevi Garcia
  • Responsable 1º Equip: Antoni Rabassa
  • Àrea Màrketing & Comunicació Juanra Salazar